Hlavní stránka arrow Czech POINT
Wednesday, 26 September 2018
Czech POINT Tisk E-mail
Napsal Webmaster   
Monday, 29 April 2013

Co je to Czech point?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan-veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:


Výpisy z veřejných evidencí
:

- obchodní rejstřík
- živnostenský rejstřík
- katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidenc
í:

- rejstřík trestů

 
Ceník

 Evidence
 cena za 1.stránku 
 cena za každou další i započatou stránku 
 Obchodní rejstřík 50,- Kč 
 50,- Kč 
 Živnostenský rejstřík    
 50,- Kč 50,- Kč
 Katastr nemovitostí
 100,- Kč 50,- Kč
 Rejstřík trestů
 50,- Kč 0,- Kč

Všechny poptalky se vybírají hotově

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

a) ověřené výpisy z veřejných evidencí

Uveřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.

 Obchodní rejstřík 
 IČ subjektu
 Živnostenský rejstřík  
 IČpodnikatele / fyzické osoby
 Katastr nemovistostí
 Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví 

b) Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT se možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

 
Top! Top!