Horní Újezd - informační server obce
 
Saturday, 18 August 2018
Standard ISVS podle zákona č.106/1999 Sb. Tisk E-mail
Napsal Webmaster   
Tuesday, 07 March 2017

01. OFICIÁLNÍ NÁZEV
Obec Horní Újezd


02. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Obec Horní Újezd je v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) základním samo správným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Dle § 2 cit. zákona je Obec Horní Újezdveřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

03. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Vedení obce

04. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Telefon: 568 883 718
E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Adresa: Obec Horní Újezd, Horní Újezd 3, 675 22 Stařeč

05. PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Číslo účtu KB: 10228-711/0100, číslo účtu: ČNB 94-7213711/0710

06. IČO
Identifikační číslo organizace: 00376981

07. DIČ
Daňové identifikační číslo: nemá (není plátcem DPH)

08. ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE
- rozpočet 2016

09. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Formulář: Žádost o poskytnutí informace

- osobně na OÚ
- elektronicky pomocí adresy Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  
- poštou na adresu OÚ (viz kontaktní spojení)

Podané žádosti a podané informace v roce 2017:
- žádost o poskytnutí informace č.1/2017
- žádost o poskytnutí informace č.2/2017
- žádost o poskytnutí informace č.3/2017
- žádost o poskytnutí informace č.4/2017
- žádost o poskytnutí informace č.5/2017

Podané žádosti a podané informace v roce 2018:
- žádost o poskytnutí informace č.1/2018
- žádost o poskytnutí informace č.2/2018

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Žádosti a jiná podání určená obci Horní Újezd se doručují poštou na adresu (viz kontaktní spojení) nebo osobně v době úředních hodin - Úterý: 8:30-11:30, 15:00-17:00, Středa: 8:30-11:30, 16:00-17:00.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Nejsou k dispozici

12. FORMULÁŘE
Formulář: Soubor ve Wordu ke stažení - žádost o informace žádost o informace, Soubor ve Wordu ke stažení - kácení stromů kácení stromů, Soubor ve Wordu ke stažení - poplatek za psa poplatek za psa, Soubor ve Wordu ke stažení - poplatek za odpad poplatek za odpad

13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Naleznete zde

14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Naleznete zde

15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Naleznete zde

16. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJů (GDPR)
Naleznete zde

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2011, výroční zpráva 2012, výroční zpráva 2013, výroční zpráva 2014, výroční zpráva 2015, výroční zpráva 2016, výroční zpráva 2017

18. SEZNAM ORGANIZACÍ
- knihovna, sdružení dobrovolných hasičů

Aktualizováno ( Tuesday, 07 August 2018 )
 
Top! Top!