Horní Újezd - informační server obce
 
Wednesday, 15 August 2018
Plazi a obojživelníci Tisk E-mail
Napsal Webmaster   
Thursday, 01 June 2006

Plazi a obojživelníci

Tyto skupiny obratlovců nikdy nebudily přílišný zájem pozorovatelů přírody, ačkoliv žijí všude kolem nás a někteří z jejich zástupců jsou i hojní (žáby) a velmi užiteční. V dětství jsme se nejvíc setkávali s ropuchami, které vždy brzy na jaře naplnily rybníček ve vsi a snášely tam podivné provazce svých vajíček. Jako kluci jsme je často i sadisticky pronásledovali a dokonce i z neznalosti ubíjeli, až to zarazil pan učitel Mícek přísnými tresty. Dnes vím, že to byly dva druhy: ropucha obecná a ropucha zelená . Oba druhy mezitím už změnily své tradiční rozmnožiště a přestěhovaly se do požární nádrže u kravína a tam je můžete vidět i dnes. Na stejné místo přichází už od konce března také skokan hnědý ke tření a v létě se tam trvale zdržují zelení skokani, jejichž rozlišování není snadné, neboť u nás žijí tři podobné druhy. Drobné rosničky zelené se zase na jaře soustřeďují k rozmnožování ve farském rybníčku a to je ten pronikavý hlas, který je pak v noci slyšet až dolů do vsi. Mezi nimi se ozývá i melodické kuňkání kuňky obecné , drobné žabičky s oranžově mramorovaným bříškem. Ta byla dříve v kdejaké tůňce kolem Újezda, dnes mizí. Zážitkem pro nás kluky bylo pozorování čolků velkých v rybníčku pod kostelem a v zatopeném lomu na Křibě. Tento už dnes dost vzácný druh se kupodivu udržel v obou zatopených lůmcích za kostelem na Hůře a také ve farském rybníčku. Všude tam se o poslední zbytky vody dělí s hojnějším a menším čolkem obecným . Už jen proto by měla být všechna tato vodní refugia - poslední na našem katastru - zachována; zdržuje se tam ostatně i mnoho dalších vodních bezobratlých. Poslední z čolků, nádherně zbarvený čolek horský , sice přímo u nás chybí, protože tu nemá příhodné lesní tůňky, ale zjistili jsme ho nedaleko, v lesích kolem Hostimi, Domamile a Čáslavic. Mlok zemní byl za mé paměti nalezen v okolí Újezda jen jednou, už za války. Přenesli jsme ho s velkou slávou k vášnivému akvaristovi, panu přednostovi Kačerovi do Kojetic, který ho vypustil do svých chovných příkopů za poslední kolejí u nádraží. Z plazů je u nás všude běžná ještěrka obecná, hojná třeba i na stráni v Liští. Nebyla zatím prokázána ještěrka živorodá , ta se však už vyskytuje v lesích za Čáslavicemi a dále na Vysočině. Na vhodných místech je hojný slepýš křehký , jehož lze zastihnout i v zahradách ve vsi, častější je na lesních pasekách a okrajích lesů. Z hadů je prokázán jen výskyt užovky obojkové ; velké kusy se nacházely kolem Boroví, kam je chodil lovit velký „hadobijce“ pan řídící Bartejs, blahé paměti. Pokud se pamatuji, nikdy nebyla na katastru zjištěna jedovatá zmije obecná , ačkoliv za Čáslavicemi se za mé paměti vyskytovala a otec mi o tom často vyprávěl. I to je vlastně důkaz, že náš katastr už postrádá mnoho typických podhorských zvířat, čehož právě v tomto případě ani není potřeba příliš litovat.

 
Top! Top!