Hlavní stránka arrow Příroda v okolí
Wednesday, 26 September 2018
Příroda v okolí Tisk E-mail
Napsal Webmaster   
Tuesday, 30 May 2006

Příroda kolem Horního Újezda
(základní informace a vzpomínky na "výzkumy" v mládí)

doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc.

 

 Vladimír Hanák při výzkumu Ledových slují v NP Podyjí


Moto:

Často slýcháváme stesky, že náš kraj je nudný, že není v něm místečka, které by člověka zatouživšího občerstviti se po denní lopotě, potěšilo krásným pohledem. A přece jsou lidé, jimž se náš kraj líbí, kteří si jej zamilovali a krásu v něm nacházejí. Však právě láska a krása spolu souvisí. Otokar Březina, jeden z oddaných milovníků krásy našeho kraje napsal: Láska rozvila vaše smysly a dala vašemu vidění onu hloubku magické jasnovidnosti, v níž všechny věci na zemi rozkvétají do své pravé podstaty, to jest do krásy. Z hloubky mluveno, člověk vidí věci i lidi, jen když je miluje...

prof. František Jech, 1927

Zvolil jsem tato krásná slova dvou významných osobností našeho kraje, které v něm prožily většinu svého života, a proto ho dobře znaly a měly rády, abych nějak uvedl soubor svých poznámek o přírodních zajímavostech v okolí jedné malé obce našeho kraje, kde jsem prožil své dětství a část mládí a kde jsem se přímo v terénu začal učit přírodním vědám, jež se pak staly mou životní profesí a údělem. Když jsem po prostudování pěkné publikace o historii Horního Újezda na sjezdu rodáků v roce 2000 zjistil, že to vlastně je jen část informací - i když podstatná - o naší obci, byl jsem vybídnut několika místními generačními druhy, abych připojil také něco o přírodě v okolí naší obce. Rád jsem to slíbil, neboť jsem si bláhově myslil, že po zkušenostech s psaním faunistických traktátů o různých oblastech republiky může jít o celkem snadný a nenáročný úkol, který se zvládne levou rukou. Bohužel jsem se dost mýlil. Ono totiž se docela jinak píše o oblasti, kde se předem provedl řádný průzkum a taky je to mnohem snadnější, když člověk píše o části přírody, v které je odborníkem, jako je to v mém případě o zoologii a zejména o obratlovcích. Tady najednou vidím, že musím zvolit mnohem širší záběr a popsat i ty přírodniny, které mne sice zajímají, ale v nichž nejsem specialistou a nevím o nich tolik, abych je mohl vylíčit s dostatečnou názorností a přece jen trošku do hloubky. Snadná věc, řekl jsem si, to ostatní kromě zoologie si někde přečtu, spojím se svými poznatky a vytvořím z toho nějaký srozumitelný a aspoň trochu zajímavý celek, který by mé spolurodáky mohl zaujmout. Jenže přečtěte si něco o přírodě tak docela malého území, jakým je katastr jediné malé obce na okraji Českomoravské vysočiny, kde - jak jsem zjistil - vlastně dosud žádný přírodovědec soustavněji nepracoval a proto se její jméno vlastně ani v dostupné přírodovědecké literatuře nevyskytuje. Je pravda, že existuje zajímavá publikace o přírodě Třebíčska, ale tam je zmiňován Horní Újezd jen v souvislosti s geologií a pokud se živé přírody týká, tedy jen jedinkrát a to ještě s chybným nálezem jedné vzácné rostlinky (tořič muchonosný). A tak mi tedy nezbývá, než spolehnout se pouze na své vlastní zkušenosti a to co nevím prostě z tohoto povídání vypustit. Má to ovšem ten háček, že v Újezdě jsem prožil jen své dětství a moje přírodovědecké znalosti se týkají většinou jen toho dnes už hodně vzdáleného období. Navíc to budou informace na velmi jednoduché úrovni. A tak si teď nejsem jist, bude-li to opravdu to, co se ode mne očekává, nebo spíš jen vzpomínka na krásné dětství v tom utěšeném kraji v těžkém období druhé světové války. Vynasnažím se - a taky mi nic jiného nezbývá - aby to bylo obojí. Trochu nostalgických vzpomínek na dobu, kdy jsem přírodu začínal poznávat právě v okolí Újezda a odkud si také dodnes pamatuji, kde jsem určitou rostlinu nebo živočicha poprvé potkal a podle klíče určil. Kromě toho se budu snažit vsunout do textu i trochu dalších zkušenosti, které mohu doplnit na základě své pozdější práce, případně letmých návštěv kraje svého dětství v pozdějších letech. Tohle tedy sděluji hned úvodem a prosím čtenáře, aby byli k mému povídání shovívaví.

 
Top! Top!