Horní Újezd - informační server obce
 
Hlavní stránka arrow Historie arrow Původ příjmení obyvatel
Saturday, 18 August 2018
Původ příjmení v naší obci Tisk E-mail
Napsal Webmaster   
Sunday, 14 May 2006

Původ příjmení v naší obci 

Příjmení tvoří ve slovní zásobě národa zvláštní skupinu. Jsou zbavena významu slova, z něhož vznikla, často se od něho liší pravopisem, skloňováním. Každý z nás má obvykle dvě jména - křestní jméno a příjmení. Křestní jméno dostává dítě po narození. Křestní jméno bylo dlouho hlavním a jediným označením osoby. Ještě v 18. stol. bývaly seznamy osob uspořádány podle něho. Dědičná příjmení se u nás vyvíjela postupně z nedědičných příjmení, přízvisek, kterými se rozlišovali lidé stejného jména v obci nebo v jiném kolektivu.

Původ příjmení můžeme rozdělit do několika skupin vzniku:

1. Z křestního jména: skloňováním nebo upravené jiným způsobem. Tomaštík (Tomáš), Micek (Mikuláš, Michal), Michálek (Michal), Kuba (Jakub), Matoušek (Matyáš), Mézl (Matěj), Vilímek (Vilhem), Vašíček (Václav), Vaněk (Václav), Havel (Havel), Jurka (Jiří), Blažek (Blažej), Bartes (Bartoloměj), Jaroš (Jareš), Machala (Matěj),

2. Podoba a fyzické i duševní vlastnosti člověka byly dalším zdrojem příjmení - příjmení buď pojmenované přímo: Tvrdý, Veselý, Malý, Černý – Švarc, Hedvábný, Pokorný nebo přeneseně nepřímo: Jelínek, Jedlička, Volek.

3. Podobně se příjmením stávaly charakteristické slovní obraty, narážky a příhody, jejichž hrdinou či nehrdinou dotyčný byl. O jednom rodu Vyskočilů je doloženo, že jeho pradědek získal své jméno tím, že při hospodské rvačce vyskočil oknem. Sem patří jména Dohnal, Dokulil, Pospíchal, Příhoda atd.

4. Českých příjmení je více než 40 tisíc. Nejčastějším příjmením je Novák. Je to způsobeno tím, že novost byla prvním výrazným rozlišovacím znakem člověka. Totéž platí pro příjmení Novotný, Nováček atd. Od poddaných obyvatel vesnice se podstatně lišil svobodník. Dostal příjmení Svoboda, v tabulce četnosti na druhém místě. Měl různé výsady nebo svobodnou selskou živnost. Stejně výrazně se od člověka ze vsi lišil člověk ze dvora. Buď to byl velký sedlák, hospodář velké usedlosti – dříve též dvorský služebník. Sem patří jména Dvořák, Dvorský, Dvořáček. Tyto příjmení jsou také u nás velmi četná.

5. Další velkou skupinou jsou příjmení z místních jmen – např. Loucký, Trávníček, Kopecký, Slatinský. K nim se druží příjmení z názvů kmenů - Hanák, zemí - Slezák, národů - Němec, Čech.

6. Skupina příjmení z aperlativ (slovo obecného významu) – Bobek, Papoušek, Brabenec, Pisk, Parkan.

7. Velkou skupinu tvoří příjmení z názvů sociálních skupin – např. Sedláček, Dvořák, Chalupník ; ze zaměstnání – Zedníček, Tesař, Vinař atd.

Zbývající příjmení vyskytující se v naší obci rozepisuji jednotlivě ať už pro nedostatečného zástupce skupiny nebo v žádné rozdělující skupině se nevyskytující.

Neumann - z německého slova Neumann, znamená nový usedlík
Durda – durdit se, zlobit se. V krkonošském nářečí znamená pyšnit se
Sviták – ze slova svítat. Člověk, který časně vstává.
Maštěra – z východočeského nářečí výraz mašterný = mlsný
Beroun – lupič nebo též výběrčí daní
Vecheta – od slova věchet = přezdívka slabému člověku
Stuchlík – lakomec, který nechává zplesnivět peníze
Pleskač – rád do sebe házel jídlo nebo též mluvka
Šrámek – člověk poznamenaný jizvou
Šula – od slova šulit = šidit
Kutina – čeledník
Kramár – obchodník drobným zbožím
Švejda – hrubý člověk, též švidlat = šmajdat, pajdat
Hlinka – kopáč hlíny nebo kdo zdí místo malty hlínou
Vorlíček – zdrobnělina k slovu orel, byl to rod, který měl v domovním znaku orla
Procházka – vandrovní tovaryš, který za obchodem procházel vesnicemi
Burda – člověk hřmotný, silný, tělnatý
Dobrovolný – ten, kdo se dal dobrovolně v poddanství
Řepa – z názvu plodiny, kterou měl rod v domovním znaku
Rous – člověk s dlouhými rozcuchanými vlasy
Růžička – chlapík jako růže
Špička – z nářečního názvu pěvce Lidušky lesní
Krula – ze středočeského nářečí krul = kadeř
Vrbka – podle dřeviny nebo též z aperlativu vrba = nemanželské dítě
Čermák – z lidového názvu ptáka Rehka zahradního
Veškrna – patrně ze zájmena „veškeren“

khjkhjkh  

Tomáš Vorlíček
 
Top! Top!