Horní Újezd - informační server obce
 
Wednesday, 15 August 2018
Znak, pečeť Tisk E-mail
Napsal Webmaster   
Tuesday, 09 May 2006

Znak a prapor

Znak obce Základem návrhu znaku pro obec Horní Újezd byl znak Jimrama z Horního Újezda dle pečeti z r. 1406. Tento měl v modrém štítě červené břevno a nahoře bílou pětilistou růži. Modrý štít zůstal, břevno bylo z důvodů dodržení zásad tvorby heraldických symbolů, kdy nelze položit barvu na barvu, zaměněno za zlato, vyjádřené žlutou barvou. Do horní části byla převzata z pečeti obce kamenitá ostrožna na kopci "Hůra", která byla později vytěžena jako stavební kámen a též využita při stavbě železnice Vídeň-Praha. Do spodní části byly vloženy symboly patronů farního kostela sv. Petra a Pavla, který byl pravděpodobně první zděnou stavbou v obci. Návrh praporu vycházel z návrhu znaku.

Popis znaku:

V modrém štítě zlaté břevno, nahoře stříbrná špičatá skála, dole koso položený zlatý klíč, zuby vzhůru a ven, šikmo přeložený stříbrným vztyčeným mečem se zlatou rukojetí a záštitou. List praporu tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a modrý, v poměru 2:1:1. V žerďové polorovině horního pruhu bílá špičatá skála. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Autor návrhu znaku a praporu: Ing. Karel Čermák, 2000
Grafické provedení: Ing. Jan Trecha, 2000

Popis staré pečeti (ZMM Třebíč):

Pečeť obce zřejmě z roku 1663Pečeť je osmistranná o rozměrech 27x27 mm. V pečetním poli je obrazec, který se nepodařilo rozluštit. Pod obrazcem je datum 1663 (?). Nad obrazcem nápis PECET HO/NIHO AVGEZD a nad ním křížek. Obvod pečeti je lemován linkou. Datování 60. léta 17. století. (Dle současných znalostí a s využitím ústního sdělení pamětníků by jeden z možných popisů mohl být následující. Pečeť je osmistranná o rozměrech 27x27 mm. V pečetním poli je znázorněna původní kamenná ostrožna na kopci Hůra, která spadá do plošiny s potokem, charakterizovaným hlavovou vrbou vpravo, mezi nimi je větrná růžice, slunce nebo mlýnské kolo. Nad obrazcem je nápis PECET HO/NIHO AVGEZD, nad ním u horního okraje křížek znázorňující sídlo farnosti. Pod obrazcem je datum 1663 nebo 1660 - některé prameny uvádějí použití pečeti v roce 1661. První dosud známá písemná zmínka o obci
 
Historické listiny 
V roce 2003 si Horní Újezd připoměl 760 let od první dosud známé písemné zmínky. V roce 1243 byl v obci farní kostel a tehdejší farář Konrád se podepsal jako svědek na listině, která se týkala sporu o mlýn mezi Janem, opatem louckého kláštera a proboštem Wipertem z Hradiště u Znojma.

Opis listiny z roku 1422, původní listina z roku 1243 se nezachovala
Část opisu v latině se zmínkou o knězi Konrádovi, Volný překlad této části opisu

 

 
Top! Top!