Wednesday, 26 September 2018
Sport Tisk E-mail
Napsal Webmaster   
Tuesday, 09 May 2006

Organizovaná sportovní činnost je v Horním Újezdě datována od roku 1959. Tehdy byla v obci 26.7. založena TJ Sokol Horní Újezd, organizačně začleněná do tehdy jediné celostátní tělovýchovné organizace ČSTV. Neznamená to však, že by do té doby byla sportovní činnost pro občany obce vekou neznámou. Celá řada místních borců do té doby pravidelně startovala v utkáních fotbalového družstva Kojetic.

Sportovní činnost tělovýchovné jednoty od samého začátku orientována převážně na fotbal. Bylo založeno fotbalové družstvo dospělých a v ročníku 1959-1960 bylo přihlášeno do nejnižší okresní fotbalové soutěže - "III. třídy". Protože nebylo k dispozici regulérní hřiště, byla všechna podzimní utkání odehrána na hřištích soupeřů. Na jaře roku 1960 bylo díky obětavé práci mnoha členů dokončeno na okraji obce nové fotbalové hřiště a všechna jarní odvetná utkání už mohla být odehrána v domácím prostředí. Během tohoto roku bylo také pořízeno základní vybavení. V roce 1962 byly u hřiště pro potřeby fotbalistů postaveny jednoduché kabiny na úrovni hrané soutěže. V následujících letech byla na poměrně krátkou dobu založena mládežnická družstva žáků a dorostu. Dorostenci dosáhli v ročníku 1964-1965 pod vedením trenéra pana M. Kramára výrazného úspěchu, když zvítězili v "Okresním přeboru" dorostu. Největší opory týmu (Uher Karel, Uher Bohuslav, Dobeš Pavel, Příhoda Milan, Příhoda Zdeněk) pak po dlouhá léta tvořili osu družstva dospělých. Brzy poté byla činnost mládežnických družstev ukončena. Obnovena byla až v roce 1969 (žáci) a 1971 dorost. V soutěžních ročnících 1966-1967 a 1967-1968 startoval v mistrovských utkáních také "B" tým našeho fotbalového oddílu.

Výrazným historickým mezníkem v činnosti oddílu byl rok 1967, kdy tým dospělých postoupil do "Okresního přeboru". První ročník (1967-1968) ve vyšší soutěži však skončil neúspěšně. Družstvo se umístilo na posledním místě a sestoupilo do "III. třídy". Účast družstva v "Okresním přeboru" byla opět vybojována v roce 1971. V tomto období byl tým posilněn o řadu přespolních hráčů. Jednalo se především o několik hokejistů Spartaku Třebíč, pro které byl fotbal v Horním Újezdě vhodnou doplňkovou formou pro udržení kondice. V "Okresním přeboru" setrvalo družstvo až do roku 1983, kdy sestoupilo a po reorganizaci soutěží hrálo v následující sezóně "Okresní soutěž", tehdy nejnižší soutěž řízenou okresním fotbalovým svazem. Naštěstí se podařilo tuto soutěž vyhrát a v kvalifikaci s vítězi zbývajících tří skupin se tým umístil na druhém, ještě postupovém místě a postoupil zpět do "Okresního přeboru".

V roce 1979 bylo započato s výstavbou nových kabin. Stará budova byla zbourána, na jejím místě vyrostlo díky obětavé práci tehdejších funkcionářů (pánové Bazala, Růžička, Dvořák, Němec a další) a celé řady brigádníků nové zařízení, ve své době patrně nejmodernější na třebíčském okrese. Nové kabiny byly slavnostně otevřeny v roce 1982 (současný pohled na trávník a kabiny). V "Okresním přeboru" setrvalo družstvo dospělých bez přerušení až do roku 1995. Po celou dobu působení v této soutěži se převážně umisťovalo v horní polovině tabulky, v sezóně 1992-1993 bojovalo dokonce o postup do nejnižší krajské soutěže. Nakonec se ale místilo těsně na druhém místě. V sezóně 1994-1995 dolehla na družstvo krize. Celá řada starších hráčů ukončila sportovní činnost nebo odešla do jiných oddílů a mladí ještě neměli dostatek zkušeností, aby účast v "Okresním přeboru" nadále uhájili. Novou sezónu jsme zahájili tedy ve "III. třídě", a tuto soutěž hrajeme se střídavými úspěchy dosud. Ve dvou sezónách během tohoto období jsme se umístili na druhém místě a jen těsně nám unikl postup zpět do "Okresního přeboru". V roce 1991 byla ukončena činnost družstva dorostu a v roce 1994 družstva žáků. V obou případech se tak stalo z důvodu nedostatečné hráčské základny. Populace v obci je velmi slabá na mládežnické ročníky a z hochů z Horního Újezda není možné sestavit fotbalový tým. Posily z okolních vesnic nelze vůbec nelze očekávat, protože fotbal se dnes hraje ve všech obcích blízkého i vzdáleného okolí.

V současné době provázejí fotbalový oddíl finanční problémy. Velice obtížně se nám daří zajišťovat finanční prostředky pro činnost jediného fotbalového družstva - dospělých. Horní Újezd je velmi malá obec s nízkou úrovní podnikatelské sféry a možnosti získání případných sponzorů v obci jsou minimální. Státní dotace pro tělovýchovu sotva pokrývají náklady na energii. Z tohoto důvodu se nedaří udržovat ani objekt kabin na takové úrovni, jakou by si zasluhoval. Důležitou úlohu v zajištění činnosti fotbalového oddílu hraje Obecní úřad. Kromě drobnějších finančních příspěvků na činnost v předcházejících letech byla v roce 1999 obcí financována generální oprava střechy kabin. Na opravu vnitřních omítek, podlahových krytin a vymalování však už finance nezbývají a budou prováděny svépomocí hráčů fotbalového oddílu.

Během působení fotbalového oddílu se také mezi odchovanci objevila celá řada talentů s ambicemi hrát vyšší soutěže, a mnozí z nich toho také využili. Byli to například Uher Karel, Uher Bohuslav, Loucký Libor - Sp. Třebíč (KP dorostu), Durda Libor - Sp. Třebíč (I.A tř. dospělých), Durda Rostislav st. - BOPO Třebíč (KP dospělých), Čermák Michal, Durda Rostislav ml. - BOPO Třebíč (ŽP dorostu), Durda Radek - BOPO Třebíč (žákovská liga).

Statistické údaje z historie fotbalového oddílu:

Nejlepší střelci: Durda Libor 145, Příhoda Zdeněk 142, Durda Rostislav 122, Čermák Michal 110, Uher Karel 78.

Nejlepší umístění: 1976/77 2. místo Okresní přebor, 1992/93 2.místo Okresní přebor, 1991/92 3. místo Okresní přebor

Největší vítězství: Jakubov B - Horní Újezd 1:14 2000

Nejtěžší porážka: Jemnice - Horní Újezd 12:0 1964

Nejmladší hráč v utkání dospělých: Durda Rostislav ml. 14 roků, Horní Újezd - Rapotice 1996/97

Sportovní život v obci ovšem nebyl pouze fotbal. Při místní tělovýchovné jednotě vznikl v šedesátých letech také oddíl stolního tenisu. Tento však neměl dlouhého trvání a po několika málo letech byla jeho činnost ukončena. Během jeho činnosti nebylo dosaženo žádných výrazných sportovních úspěchů.

Mnohem větší význam představovala činnost oddílu ZRTV (základní rekreační tělovýchovná jednota). Oddíl byl založen v roce 1967. Po dokončení výstavby a poté otevření kulturního domu se objevili na tehdejší dobu nevídané možnosti sportovního vyžití. Kulturní dům byl vybaven širokým sortimentem gymnastického nářadí a z iniciativy pana Michala Kramára bylo zahájeno cvičení mládeže. Pan Kramár byl zároveň cvičitelem hochů, cvičení děvčat vedla Draha Berounová (nyní Švarcová). Cvičení bylo organizováno dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Cvičení bylo vynikajícím prostředkem pro upevnění fyzické kondice mládeže. Mělo význam nejen pro absolvování tělesné výchovy ve vyšších ročnících základních a středních škol, ale i jako vhodný pohybový doplněk pro fotbalisty mládežnických družstev místního fotbalového oddílu. Velice oblíbená byla také veřejná vystupování cvičenců s nastudovanými skladbami. V osmdesátých letech byla však činnost ZRTV pro malý zájem cvičenců a nedostatek cvičitelů ukončena.

 
Top! Top!